ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่
ประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายเยาวชน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุข้าราชการคูรและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี59