รองศึกษาธิการภาค 3 สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
สำนักงานศึกษาธิการภาค3 จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชืี่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
รองศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 3 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 (3 กลุ่มจังหวัด) ประกอบด้วย ภาคตะวันออก 1 ภาคตะวันออก 2 และภาคกลางตอนบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี