ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
13/02/2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กกต. กลุ่มอำนวยการ
02/01/2562 แนวทางคำรับรองฯสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
19/10/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
19/10/2561 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ