ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
29/01/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (2/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
29/01/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (1/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
20/11/2561 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
02/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
02/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
01/11/2561 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไฟล์1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
24/09/2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา