นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชช. ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3