ข้อมูลรองศึกษาธิการภาค
ทำเนียบรองศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3