ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 8 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
วัฒนธรรมไทยพวน รร.ปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 7 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
สมุนไพรบ้านดงบัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 6 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
อัตลักษณ์ชุมชนชัยพัฒนา รร.วังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 5 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
หมู่บ้านน้ำตาลสด รร.เบญ จ.ฉะเชิงเทรา
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 4 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
อัตลักษณ์ชุมชนทรงคนอง รร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 3 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
อัตลักษณ์ชุมชนบ้านดอนโพธิ์ รร.บ้านนาฯ จ.นครนายก
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 2 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นหมู่บ้านน้ำตาลสด บ้านบางทองหลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนหนึ่งในการนำเสนอโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษา ธิการภาค 3
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 1 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมคลิปคลิกที่นี่....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า